Kanapa MAX IX

Kanapa MAX IX

 

Meble z kolek­cji Max cha­rak­te­ry­zują się prostymi,nowoczesnymi kształtami,dając duże moż­li­wo­ści wykorzystania.Wszystkie modele posia­dają funk­cję spania,z łatwym sys­te­mem rozkładania.Kolekcja Max posiada rów­nież naroż­niki które sta­no­wią linię nowo­cze­sną i dopa­so­wują się do każ­dego wnętrza.

  

Kanapa: 

Szerokość / głębokość / wysokość
199/96/80cm

Powierzchnia spania
199/140 cm

 

 

Ekspozycja  ul.Sosnowiecka 85

10 inne produkty z tej samej kategorii: